• youtube
  • facebook

Từ ngày 15-12, tổng kiểm tra hoạt động taxi tại Việt Yên

Theo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn huyện Việt Yên hiện có khoảng 200 xe taxi hoạt động không đúng quy định. Trong đó có 60 xe do các doanh nghiệp trong tỉnh đưa về hoạt động không đúng địa bàn cho phép; số xe này của doanh nghiệp ngoài tỉnh có khoảng 50 phương tiện. Các xe còn lại là taxi dù, chưa được cấp phép hoạt động.

Tình trạng trên dẫn đến việc phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, cạnh tranh không lành mạnh làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng người dân và doanh nghiệp…

Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Việt Yên) kiểm tra, xử lý taxi vi phạm trên địa bàn. 

Để lập lại trật tự, đưa hoạt động taxi trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, Sở Giao thông - Vận tải yêu cầu Thanh tra Sở tích cực cùng các lực lượng chức năng huyện Việt Yên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thời gian thực hiện từ ngày 15-12-2018 đến ngày 15-3-2019. Các phòng, đơn vị liên quan của Sở thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh tình trạng vi phạm của các doanh nghiệp.

create

baobacgiang.com.vn