• youtube
  • facebook

Sở Y tế Bắc Giang đã khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kết luận của Thanh tra tỉnh

 Sau đợt thanh tra trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao giai đoạn 2015-2017, ngày 26-10-2018 Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 427/KL-TTr nêu rõ những kết quả, ưu điểm; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý.

Theo kết luận, Giám đốc Sở đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên, thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Chỉ đạo Sở và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; y tế dự phòng; an toàn thực phẩm; dược phẩm, mỹ phẩm; cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế. 

Tư vấn cho bệnh nhân tiêm vắc-xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Tư vấn cho bệnh nhân tiêm vắc-xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Tư vấn cho bệnh nhân tiêm vắc-xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao, Sở đã lập, thẩm định, giao dự toán, thẩm tra, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định. Các đơn vị được thanh tra đều thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài chính. Công tác quản lý đầu tư XDCB, quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm theo quy định của Luật Đầu tư xây dựng, Luật Đấu thầu. 

Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng về cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời, không để tồn đọng; xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.  

Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó còn một số thiếu sót, khuyết điểm được kết luận thanh tra chỉ ra và kiến nghị biện pháp xử lý đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền. Các biện pháp xử lý thực hiện xong trước ngày 30-11-2018 và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Ngày 30-11, ông Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý theo kiến nghị của Đoàn thanh tra. Cụ thể: Khi quyết toán công trình Trạm Y tế Thanh Sơn và Lệ Viễn, huyện Sơn Động, Sở Y tế đã khấu trừ số tiền 33,2 triệu đồng phần tính sai của nhà thầu, bảo đảm thanh toán theo khối lượng thực tế. 

Tiêm vắc-xin phòng bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Về nội dung chưa yêu cầu nhà thầu xuất hoá đơn giá trị gia tăng khi thanh toán công trình, Sở Y tế đã yêu cầu nhà thầu nghiêm túc thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo khối lượng thanh toán và nộp thuế giá trị gia tăng. Cụ thể: Ngày 27-11-2018, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Trường Thành nộp số tiền 49,8 triệu đồng tiền tạm truy thu 2% thuế GTGT; ngày 30-11-2018 Công ty TNHH Xây dựng 577 nộp số tiền 58,8 triệu đồng tiền tạm truy thu 2% thuế GTGT. Về kiến nghị thu hồi số tiền 11,3 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng số gần 566 triệu đồng thu từ hoạt động liên kết đào tạo, ngày 30-10-2018 Văn phòng Sở đã nộp đầy đủ theo quy định.
Trong giai đoạn 2015 - 2017, Sở đã thực hiện 35 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh tra đột xuất. Các cuộc thanh tra bảo đảm đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ. Kết luận thanh tra được đăng công khai toàn văn trên trang thông tin điện tử của Sở và yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong 15 ngày liên tục. Về việc không thực hiện công bố kết luận thanh tra theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Sở Y tế nghiêm túc tiếp thu và khắc phục kịp thời trong các cuộc thanh tra được triển khai trong năm 2018.
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP, phòng ngừa và hạn chế các sự cố về ATTP xảy ra trên địa bàn tỉnh, Sở nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực, tham mưu cho BCĐ tỉnh trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP nhằm nâng cao nhận thức và thực hành đúng cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở dịnh vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các đơn vị, doanh nghiệp và trường học nhằm chủ động kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP; gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm; giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm ATTP hằng năm cho các ngành, địa phương. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại TP Bắc Giang.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại TP Bắc Giang.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại TP Bắc Giang.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế chủ động tham mưu với UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh như: Kiện toàn ban chỉ đạo tại các tuyến; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát, xử lý các ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân biện pháp phòng ngừa, xử lý dịch bệnh; tổ chức phun hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh; thực hiện giám sát ca bệnh hàng ngày tại các cơ sở y tế; tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về ca bệnh từ tuyến trên.
Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống bệnh dại ở người; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức giám sát tình hình mắc dại trên người và trên đàn chó tại các địa phương; tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dại trên các phương tiện truyền thông đại chúng; thực hiện giám sát ca bệnh hằng ngày ở các cơ sở y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại chủ động cho đối tượng nguy cơ cao; duy trì công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định.
Trong công tác dân số - KHHGĐ, tính đến năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) của Bắc Giang là 114,2 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm so với số liệu điều tra ban đầu năm 2009 (116,8 trẻ trai/100 trẻ gái), đặc biệt là đã ra khỏi danh sách 10 tỉnh có TSGTKS cao nhất cả nước. Để từng bước giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, Sở Y tế tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/UBND ngày 31-8-2012 của UBND tỉnh về "Tăng cường kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh"; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch của BTV tỉnh ủy và UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu công tác dân số và giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân số, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho từng nhóm đối tượng trong cộng đồng.
 

create

Lâm Dũng / baobacgiang.com.vn