• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện tại các trạm biến áp 110 kV Quang Châu và Đình Trám vào ngày 8,9,10/6/2018

 Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, để thay đổi phương thức cấp điện, đưa máy biến áp T2 Quang Châu vào hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ điện trên địa bàn, đơn vị sẽ tạm thời ngừng cung cấp điện một số đường dây tại các trạm biến áp 110 kV Quang Châu và Đình Trám.

Cụ thể, phạm vi và thời gian ngừng cung cấp điện được thực hiện vào các thời điểm từ 22 đến 23 giờ ngày 8/6; từ 22 giờ 15 phút đến 23 giờ ngày 9/6; từ 23 giờ đến 2 giờ ngày 10/6 đối với các khách hàng sử dụng điện sau đường dây 474, 475 Trạm 110 kV Đình Trám và các đường dây 481, 483 Trạm 110 kV Quang Châu.

Nhân viên ngành điện sửa chữa lưới điện cao thế (Ảnh minh họa).

Nhân viên ngành điện sửa chữa lưới điện cao thế (Ảnh minh họa).

Từ 5 giờ 30 phút đến 23 giờ, ngày 9-6 đối với các khách hàng sau đường dây 471 Trạm Biến áp 110 kV Quang Châu. Từ 22 giờ 15 phút, ngày 9-6 đến 23 giờ ngày 10/6 đối với các đường dây 473, 475, 477, và 479 khiến việc cung cấp điện cho các khách hàng trong KCN Quang Châu bị gián đoạn.  

create

Văn Thương / baobacgiang.com.vn