• youtube
  • facebook

Hưng Yên hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hơn 40.000 người cao tuổi

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hưng Yên vừa quyết nghị  hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, các chức sắc tôn giáo thuộc tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hơn 40.000 người cao tuổi được hỗ trợ mua bảo hiểm

Dựa trên số liệu thống kê tính đến thời điểm tháng 6/2018, có 40.425 người từ 60 – 80 tuổi và 391 chức sắc tôn giáo chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.


Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trình bày tờ trình và dự thảo 2 nghị quyết liên quan đến chính sách cho người cao tuổi tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hưng Yên

Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/1/2019 và áp dụng cho giai đoạn 2019-2020. Tổng nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ trong 1 năm cho 2 đối tượng này là trên 30 tỉ đồng.

Chủ trương này thể hiện sự ưu đãi của tỉnh đối với các bộ phận dân cư và giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được tham gia, thụ hưởng những chính sách, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 91,5% vào năm 2020.

Trước đó, theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì người cao tuổi trên 80 tuổi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ

Ngoài chính sách trên, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hưng Yên còn ra nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, những người chúc thọ, mừng thọ 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi sẽ được nhận quà bằng tiền mặt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Người mừng thọ 90 tuổi sẽ được nhận quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Người tròn 100 tuổi sẽ được nhận 05 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt. Người trên 100 tuổi sẽ được nhận 500.000 đồng tiền mặt còn những người từ 91 – 94 tuổi và từ 96 - 99 tuổi sẽ nhận 450.000 đồng tiền mặt.


Vật lão trong lễ hội đình Quan Xuyên xã thành Thành Công huyện Khoái Châu thể hiện tinh thần trọng lão, thượng võ

Thời gian thực hiện từ 01/1/2019. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là trên 9,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo thống kê sẽ có 25.918 người từ 70 tuổi trở lên được nhận tiền mừng thọ trong năm 2019. Trong đó có 1.583 cụ 90 tuổi và 132 cụ tròn 100 tuổi được nhận thêm quà.

Hai nghị quyết này thể hiện tinh thần “trọng lão” trong văn hóa cổ truyền của dân tộc và nhằm động viên tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội.

create

PV / hungyentv.vn