• youtube
  • facebook

Gần 1.300 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật

Từ ngày 26 đến ngày 29/11, Trường Quân sự Quân đoàn 2 tổ chức thi tốt nghiệp khóa 51 đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho gần 1.300 chiến sĩ. 

Các học viên dự thi ba nội dung là: Chính trị; điều lệnh và chuyên ngành (bộ binh, đại liên, cối 60, công binh, thông tin...). Nhà trường tổ chức thi chặt chẽ, nghiêm túc, phần lớn học viên nắm chắc lý thuyết, thực hành động tác chuẩn xác, dứt khoát.

Các học viên thi nội dung chuyên ngành pháo binh.

Các học viên thi nội dung chuyên ngành pháo binh.

Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó từ 80 đến 100% khá, giỏi; 3-5% học viên giỏi toàn diện. Sau khi tốt nghiệp, các tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và nhân viên chuyên môn kỹ thuật được nhà trường bàn giao về các đơn vị trong Quân đoàn 2 tiếp tục học tập, rèn luyện. 

Được biết, Trường Quân sự Quân đoàn 2 là cái nôi đào tạo tiểu, khẩu đội trưởng, hạ sĩ quan, chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của toàn Quân đoàn 2. Nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

create

Mạc Yến / baobacgiang.com.vn