• youtube
  • facebook

Nghề làm bánh đa ở ngôi làng gốm cổ nổi tiếng đất Bắc Giang

Làng Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, từng là một làng nghề gốm danh thơm nức tiếng trong những thế kỷ XVIII và XIX về nghề sản xuất gốm sành với các sản phẩm như chum, vại, chậu và đồ thờ tự. Ngày nay, đến với ngôi làng cổ này là đến với vùng đất làm bánh đa nổi tiếng...

 Ngày nay, đến với ngôi làng cổ này là đến với vùng đất làm bánh đa nổi tiếng

Ngày nay, đến với ngôi làng cổ này là đến với vùng đất làm bánh đa nổi tiếng

Ở làng Thổ Hà hiện tại, có khoảng hơn 400 hộ gia đình gắn bó với nghề làm bánh đa

Ở làng Thổ Hà hiện tại, có khoảng hơn 400 hộ gia đình gắn bó với nghề làm bánh đa

Dù tiết trời oi bức nhưng công việc nướng bánh trên lò than vẫn diễn ra rất cần mẫn

Dù tiết trời oi bức nhưng công việc nướng bánh trên lò than vẫn diễn ra rất cần mẫn

 Đóng gói bánh đa

Đóng gói bánh đa